social media27.06.2012

Uit cijfers LinkedIn blijkt: Nederland telt nu 3.013 social media experts


uit-cijfers-linkedin-blijkt-nederland-te.jpg
uit-cijfers-linkedin-blijkt-nederland-te.jpg

In een jaar tijd is het aantal social media experts in Nederland met ruim 34% gegroeid. Vorig jaar juni telde ons land nog 2.254 social media experts. Dit jaar is dat aantal gestegen naar 3.013. Zo is te lezen in de vandaag verschenen publicatie “Social Media Expert in een Week” van Jeroen Bertrams.

Om de cijfers vast te stellen, is gekeken naar de functietitels die mensen op hun profiel op het zakelijke netwerk LinkedIn gebruiken. Een klein deel van de groei is te verklaren door toename van het aantal gebruikers van het netwerk. Naast de groei in experts, is ook het aantal social media adviseurs fors gegroeid. Vorig jaar leverde een zoekopdracht op LinkedIn naar een social media adviseur 6.382 resultaten op, dit jaar al 8.167, een groei van 28%. Een zoekopdracht naar “social media consultant” levert bijna 14.000 resultaten op, een groei van 31% ten opzichte van 2011. Opvallend is dat vooral veel freelancers zichzelf positioneren als social media kenner.

Recent is er discussie ontstaan over de term “social media expert”. Het IAB publiceerde eind 2011 een document waarin werd opgeroepen om termen als “social media goeroe” en “social media expert” af te schaffen. Volgens het platform bestaat er een aanzienlijk verschil tussen ervaringsdeskundigen en strategisch experts. Op haar website heeft het IAB sindsdien een document staan met daarin richtlijnen die bedrijven moeten helpen bij het aantrekken van kundige social media experts.

De auteur van “Social Media Expert in een Week“, Jeroen Bertrams, ziet een parallel met het jaar 1999: “In dat jaar groeide het aantal e-business adviseurs explosief door een enorme stijging in vraag naar adviseurs. In 2001, toen de eerste internetbubbel doorgeprikt werd, zakte het aantal weer in. De laatste tijd groeit de vraag van bedrijven naar social media adviseurs snel en daarop spelen vooral veel freelancers in door hun kennis over social media uit te breiden en hun titel op LinkedIn aan te passen.