Search18.01.2008

Google over klimaatverandering, armoede en nieuwe bedreiging


-283.jpg
-283.jpg

Gisteren heeft Google.org (de filantropische tak van Google) haar strategie aangekondigd voor de komende vijf tot tien jaar. Google.org gaat meer dan 25 miljoen dollar verstrekken aan partnerorganisaties ter bestrijding van klimaatverandering, armoede en nieuwe bedreigingen.

Het volledige, Nederlandstalige persbericht vind je hieronder en is boeiend om te lezen

In haar voortdurende streven om de kracht van informatie en technologie in te zetten om mensen te helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven, heeft Google.org 5 belangrijke initiatieven uitgerold waar zij zich de komende 5-10 jaar haar filantropische activiteiten op zal concentreren. Google.org, de filantropische tak van Google, zal op elk van deze gebieden met ervaren partners samenwerken. Ter bevordering van haar basisinitiatieven zal Google.org financiële middelen beschikbaar stellen en een beroep doen op de medewerkers en het wereldwijde netwerk van Google.

Met deze aankondiging gaat meer dan 25 miljoen dollar gemoeid. Het geld wordt aan de aanvankelijke partners verstrekt in de vorm van subsidies en investeringen. Deze financiële steun vloeit voort uit de doelstelling van de oprichters van Google om circa 1% van het bedrijfskapitaal plus 1% van de jaarwinst van Google en daarnaast de tijd van de medewerkers van het bedrijf aan te wenden voor filantropische activiteiten.

In hun eerste ‘Letter from the Founders’ (2004) lieten Larry Page en Sergey Brin weten dat ze van plan waren om ‘Google om te vormen tot een instelling die ervoor zorgt dat de wereld een betere plek wordt’. “Het werk van Google.org zal ons in staat stellen om de kracht van Google op het gebied van het verzamelen van informatie en het schaalbaar maken van technologie in te zetten om een oplossing te vinden voor deze complexe problemen“, aldus Sheryl Sandberg, vice-president Global Online Sales & Operations en lid van de raad van bestuur van Google.org.

Dr. Larry Brilliant, de uitvoerend directeur van Google.org, voegt daaraan toe: “Deze vijf initiatieven vormen onze poging om bij te dragen aan een antwoord op een reeks van zware uitdagingen die de wereld het komende decennium te wachten staan. We hebben hiervoor gekozen omdat we van mening zijn dat het oplossen van deze problemen zal leiden tot een betere, eerlijker en veiligere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen — en de kinderen en kleinkinderen van mensen overal ter wereld. Daarnaast denken we dat deze basisinitiatieven goed aansluiten bij de sterke punten van Google, in het bijzonder bij haar innovatieve technologieën, getalenteerde technici en andere Google-medewerkers, die in werkelijkheid onze meest waardevolle activa vormen“.

Google.org treedt toe tot een gemeenschap van gelijkgestemde organisaties die stuk voor stuk streven naar een gezondere en rechtvaardiger wereld. De vijf initiatieven en aanvankelijke partners van Google.org zijn:

* 1 Voorspellen en voorkomen

Google.org steunt initiatieven die gemeenschappen in staat stellen om gebeurtenissen te voorspellen en voorkomen voordat deze kunnen uitgroeien tot lokale, regionale of wereldwijde crises door “hot spots” te identificeren en een snelle respons mogelijk te maken. De snelle ecologische en maatschappelijke veranderingen vergroten de kans op nieuwe bedreigingen, van besmettelijke ziektes tot droogte en andere natuurrampen.

Google.org zal zich aanvankelijk concentreren op de regio’s Zuidoost-Azië en Tropisch Afrika. In Zuidoost-Azië, een brandhaard van SARS en mogelijk ook vogelpest, werkt Google.org met partners samen aan het verbeteren van vroege waarschuwingssystemen en het opzetten van een lokale infrastructuur ter voorkoming van de volgende pandemie. De aanvankelijke subsidies omvatten onder meer:

5 miljoen dollar subsidie aan InSTEDD (Innovative Support to Emergencies, Diseases and Disasters) ter verbetering van vroege detectiesystemen, de paraatheid en het reactievermogen met betrekking tot wereldwijde bedreigingen voor de volksgezondheid en humanitaire crises. InSTEDD zal overal ter wereld samenwerken met de gemeenschap van hulp- en responsorganisaties, overheden, universiteiten en topwetenschappers om onregelmatigheden in de informatiestroom te verhelpen met behulp van software en andere technologische hulpmiddelen en diensten. InSTEDD vervult in dit verband de rol van innovatielaboratorium. De organisatie streeft ernaar om de humanitaire gemeenschap van ondersteuning te voorzien tijdens het voorbereiden en inspringen op wereldwijde bedreigingen voor de volksgezondheid en om samenwerkingsverbanden aan te gaan die bijdragen aan een veiliger wereld.

2,5 miljoen dollar subsidie aan het Global Health and Security Initiative (GHSI), dat door het Nuclear Threat Initiative is opgericht voor de preventie en detectie van biologische bedreigingen en het verbeteren van het reactievermogen met betrekking tot dergelijke gevaren. Met de steun van Google.org kan GHSI haar nationale en subregionale infrastructuur op het gebied van ziektesurveillance verbeteren door haar medewerkers op te leiden en de laboratoriumcapaciteit te verbeteren in de Mekong Basin-regio (Thailand, Vietnam, Cambodja, Lao PDR, Myanmar en de Chinese provincie Yunnan).

Meer dan 600.000 dollar subsidie aan Clark University, met gelijkwaardige financiële steun van de Gordon and Betty Moore Foundation. Deze subsidie heeft ten doel om Clark Labs te helpen met de ontwikkeling van een systeem voor de bewaking, analyse en voorspelling van de effecten van klimaatschommelingen en –veranderingen op ecosystemen en de voeding en volksgezondheid in Afrika en het Amazonegebied. Dit systeem zal worden ingezet als prototype gebruikt voor een platform dat de wereldwijde gemeenschap vrijelijk toegang via internet zal verschaffen tot bronnen als analytische tools en wereldwijde informatie op het gebied van milieu, volksgezondheid en ontwikkeling.

* 2 Informatieverstrekking en ondersteuning ter verbetering van de openbare dienstverlening

Google.org gaat samen met partners de stroom optimaliseren van vitale informatie ter verbetering van de basisdienstverlening aan de arme bevolking in India en Oost-Afrika. In veel ontwikkelingslanden schort het aan essentiële diensten, in het bijzonder wat betreft de armste bevolkingslaag. Google.org steunt initiatieven die informatie verstrekken aan gemeenschappen, leveranciers en beleidsmakers om hen in staat te stellen om essentiële openbare diensten zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de wateraanvoer en sanitaire voorzieningen te verbeteren. Aanvankelijke subsidies op dit gebied zijn onder meer:

2 miljoen dollar subsidie aan Pratham, een non-gouvernementele organisatie (NGO) in India, voor de oprichting van een onafhankelijk instituut dat het nationale Annual Status of Education Report (ASER) en grootschalige evaluaties binnen de onderwijssector zal verzorgen. Het is onze doelstelling om deze typen evaluaties uit te breiden naar andere sectoren.

765.000 dollar subsidie aan het Centre for Budget and Policy Studies, een in Bangalore gevestigde analysegroep, voor de ontwikkeling van een budgetinformatiedienst voor lokale overheden die een betere planning op gemeentelijk en regionaal niveau mogelijk maakt.

660.000 dollar subsidie aan het Center for Policy Research, een actiegerichte denktank in India, ter bevordering van het debat en de dialoog over problemen op het gebied van locaal stedelijk bestuur en stedelijke dienstverlening. Gezien de explosieve groei van steden in India is het onze doelstelling om beleidsmakers de informatie te bieden die vereist is voor een beter gefundeerde besluitvorming.

* 3 De groei van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren

Google.org steunt ook initiatieven die de transactiekosten verlagen die gepaard gaan met investeringen in bedrijven in het MKB en de kansen scheppen om een beroep te doen op grotere financiële markten voor investeringen in deze sector. Bedrijven in het MKB zijn van cruciaal belang voor de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid in de ontwikkelingswereld. Desondanks ontbreekt het deze bedrijven vaak aan het kapitaal en de hulpmiddelen die voor een succesvolle bedrijfsvoering zijn vereist. Veel micro-ondernemingen en de meeste grote ondernemingen hebben toegang tot kapitaal via microkredietinstellingen, banken en kapitaalmarkten. Bedrijven in het MKB blijven op dit gebied echter zeer onderbedeeld, hetgeen resulteert in een zogeheten “missing middle“.

Google.org wil helpen om de toestroom van kapitaal naar de “missing middle” te vergroten door een oplossing te vinden voor een aantal van de werkelijke oorzaken die deze bedrijven ervan weerhouden om rendabele investeringskansen te bieden. Technoserve zal als aanvankelijke partner fungeren.

Een subsidie van 4,7 miljoen dollar voor TechnoServe, zodat het haar initiatieven kan uitbreiden naar de bedrijfswereld, meer arbeidsplaatsen kan scheppen en armoedebestrijdingprogramma’s in de Afrikaanse regio kan versterken. Verder zal het een bedrijfsplancompetitie ontwikkelen en implementeren ter ondersteuning van ondernemers in Ghana en Tanzania.

Deze drie nieuwe initiatieven vormen een aanvulling op twee initiatieven op het gebied van klimaatverandering die eerder dit jaar werden aangekondigd:

* 4 Duurzame energie ontwikkelen die goedkoper is dan steenkoolenergie (RE

Deze Google-brede samenwerking heeft ten doel om 1 gigawatt aan duurzame energie te produceren die goedkoper is dan steenkoolenergie, en wel binnen een paar jaar tijd in plaats van een aantal decennia. Dit initiatief luistert naar de naam RE en ging in November 2007 van start. Aanvankelijk zal het project zich concentreren op geavanceerde zonne- en windenergietechnologieen, verbeterde geothermische systemen en andere potentiële baanbrekende technologieën.

In het kader van het RE

Een investering van 10 miljoen dollar in eSolar, een in Pasadena, Californië gevestigd bedrijf dat is gespecialiseerd in zonne-energie die de brandstof die binnen traditionele elektriciteitscentrales wordt gebruikt vervangt door warmte die door zonne-energie is geproduceerd. De technologie van eSolar biedt een groot potentieel om op dezelfde schaal als nutsbedrijven energie op te wekken die goedkoper is dan steenkoolenergie. In november kondigde Google plannen aan om nauwer samen te gaan werken met eSolar, en inmiddels heeft het de investeringsovereenkomst afgerond.

* 5 De commercialisatie van plug-in-auto’s versnellen (RechargeIT) RechargeIT is een initiatief van Google.org dat ten doel heeft om de uitstoot van CO2 te reduceren, het gebruik van aardolie te verminderen en het elektriciteitsnet te stabiliseren door het versnellen van de acceptatie van plug-in hybride elektrische auto’s en technologie voor het opladen van deze auto’s via het elektriciteitsnet. In herfst 2007 heeft Google.org investeringsplannen ter waarde van 10 miljoen dollar ingediend. Op basis van deze plannen zal de organisatie tussen de 500.000 tot 2 miljoen dollar gaan investeren in een select aantal bedrijven met een winstoogmerk wiens innovatieve aanpak, team en technologieën een brede commercialisatie mogelijk maken van plug-in hybride elektrische voertuigen en/of oplossingen waarmee auto’s op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten.

In tegenstelling tot conventionele filantropische instellingen is Google.org een hybride organisatie. Deze vorm biedt het de flexibiliteit om zowel rechtstreekse subsidies te verlenen als investeringen te doen in bedrijven met een winstoogmerk die een financieel rendement kunnen opleveren.

Daarnaast heeft Google.org op deze manier de mogelijkheid om overheidsvertegenwoordigers te benaderen om steun te vragen voor haar doelstellingen.

Henkey
Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade. Je maakt Henk vooral blij met bijzondere auto's, verre reizen en coole gadgets. Zijn grootste passies zijn echter innovatie, creativiteit en duurzaamheid.

Verder lezen over Dutchcowboys

​Inflatie is torenhoog: is het slim om te beleggen in crypto’s?

De prijzen blijven maar stijgen. Dat merk je aan alles, van de huizenprijzen tot aan de energierekening en de benzinepomp. Vroeger kon je nog sparen, maar tegenwoordig nadert de rente op je rekening 0%. Het gevolg: je ge...

Online22.02.2022

​Inflatie is torenhoog: is het slim om te beleggen in crypto’s?

Eenvoudig online vacatures plaatsen op DC Vacatures

Ben je op zoek naar nieuwe medewerkers voor jouw bedrijf? Dan bent je bij DC Vacatures aan het goede adres. Daarmee bereikt je vacature een grote doelgroep hoogopgeleiden van Nederland middels het krachtige platform van...

Vacatures11.10.2018

Eenvoudig online vacatures plaatsen op DC Vacatures

advertorial
7 keer komkommernieuws van de bovenste plank

Hartje zomer in Nederland. Temperaturen rijzen de pan uit en mensen pakken massaal hun koffers om naar nóg lekkerder weer te reizen. Hier in Nederland is ook nog genoeg te beleven hoor, zeker als je het nieuws volgt. He...

Nieuws24.07.2018

7 keer komkommernieuws van de bovenste plank

De DC Yearly van 2017

2017 was weer een bewogen jaar, vol ups en downs. Ook bij Dutchcowboys en al onze zustersites. Zo hebben we afscheid genomen van Mobilecowboys. Is er een boek uitgeven door Marloes: 25 Bucketlist reizen. Zijn we gestart...

Online31.12.2017

De DC Yearly van 2017

De DC Yearly van 2016

2016 was weer een bewogen jaar, vol ups en downs. Ook bij Dutchcowboys is er het afgelopen jaar veel veranderd. We zijn begonnen met de dagelijkse DC Daily, met daarin kort enkele hoogte(of diepte)punten van die betreffe...

Online31.12.2016

De DC Yearly van 2016

De 10 best gelezen artikelen op Dutchcowboys van 2016!
Schrijf je in voor de DC Vacatures nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Op zoek naar een baan en wil je op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures op het gebied van media, marketing, ICT, communicatie, sales, consultancy, retail, telecom en leisure? Sch...

Vacatures29.05.2016

Schrijf je in voor de DC Vacatures nieuwsbrief!

​DC Deals: Relevante aanbiedingen met flinke korting via Dutchcowboys

Op zoek naar mooie aanbiedingen, leuke deals en vaak met flinke korting op het gebied van Web Services, Lifestyle, Software, Gear & Gadgets, Designer Assets en E-Learning? Dan ben je bij ons nieuwe DC Deals platform aan...

Online25.05.2016

​DC Deals: Relevante aanbiedingen met flinke korting via Dutchcowboys

DutchCowboys lanceert nieuw platform voor vacatures: DC Vacatures

Op zoek naar nieuwe medewerkers voor je bedrijf? Dan ben je bij het nieuwe platform voor vacatures, DC Vacatures, aan het goede adres. Plaats je vacature op DC Vacatures en bereik een grote doelgroep van hoogopgeleiden i...

Vacatures29.01.2016

DutchCowboys lanceert nieuw platform voor vacatures: DC Vacatures

Verder lezen over Google

Dit is Google Vids – de nieuwe Workspace app

Google Cloud heeft vandaag, tijdens het Google Cloud Next event in Las Vegas, nieuwe innovaties en verbeteringen aangekondigd voor Google Workspace.

Video10.04.2024

Dit is Google Vids – de nieuwe Workspace app

Google’s zoekmachine gaat geld kosten en dat komt door AI

De zoekmachine van Google wordt binnenkort waarschijnlijk betaald. Niet voor iedereen: de versie zoals we die nu kennen blijft wat het is. Er wordt echter AI aan toegevoegd en dat zal waarschijnlijk geld kosten. Het nieu...

Search04.04.2024

Google’s zoekmachine gaat geld kosten en dat komt door AI

SEO-tip: 5 dingen die veranderen in de Google-zoekmachine

Google heeft een core update aangekondigd en dat betekent dat er wat staat te veranderen voor vele pagina’s op het internet. De belangrijkste verandering zit hem vooral in het opsporen van pagina’s die niet waardevol...

Search07.03.2024

SEO-tip: 5 dingen die veranderen in de Google-zoekmachine

Google komt met koddige schrikkeljaar-Doodle

Google heeft speciaal in het kader van Schrikkeldag een speciale Doodle uitgebracht die in het teken staat van die gekke 29 februari die we af en toe krijgen. Het is een vrolijke kikker die even de 29 laat gelden en verv...

Coffee corner29.02.2024

Google komt met koddige schrikkeljaar-Doodle

​Google onthult na teasen nieuwe loginpagina: amper anders

Inloggen op je Google-account ziet er al jaren hetzelfde uit, maar dat is nu veranderd. Google heeft het lang geteaset en plaatste er zelfs een waarschuwingsmelding over wanneer je de laatste tijd wilde inloggen. Echter...

Online22.02.2024

​Google onthult na teasen nieuwe loginpagina: amper anders

​Waarom een Fitbit gebruiken steeds onaantrekkelijker wordt

Fitbit was ooit het toonbeeld van wearables, sportiviteit en de ‘smartphone’ voor om de pols, maar inmiddels begint het die status steeds meer te verliezen. Zeker met kapers op de kust als Amazfit, ziet het er twijfe...

gadgets31.01.2024

​Waarom een Fitbit gebruiken steeds onaantrekkelijker wordt

De meest voorkomende reparaties aan een Google Pixel (en hoe je ze kunt voorkomen)

Google is relatief laat in de markt van de mobiele telefoons gestapt, maar heeft door zijn sterke marktpositie relatief weinig moeite gehad om binnen dit segment met een nieuw merk voet aan de grond te krijgen. Onder de...

mobile29.01.2024

De meest voorkomende reparaties aan een Google Pixel (en hoe je ze kunt voorkomen)

​Op deze website spenderen mensen de meeste tijd

Heb je enig idee welke website er wereldwijd het meest wordt bezocht? Geen apps, maar website: dat is Google, dat had je vast al verwacht. Maar dat is niet de website waarop mensen de meeste tijd besteden. Het is geen Fa...

Online19.01.2024

​Op deze website spenderen mensen de meeste tijd

Verder lezen over Software

Dit is Google Vids – de nieuwe Workspace app

Google Cloud heeft vandaag, tijdens het Google Cloud Next event in Las Vegas, nieuwe innovaties en verbeteringen aangekondigd voor Google Workspace.

Video10.04.2024

Dit is Google Vids – de nieuwe Workspace app

​Hoe gepersonaliseerde software innovatie aandrijft

In een wereld waar technologie razendsnel evolueert en bedrijfsprocessen steeds complexer worden, is de behoefte aan softwareoplossingen die naadloos aansluiten op specifieke bedrijfsbehoeften urgenter dan ooit. Maatwerk...

Technology28.03.2024

​Hoe gepersonaliseerde software innovatie aandrijft

​OBI4wan, Spotler en Squeezely samen verder als één organisatie

OBI4wan, Spotler Nederland en Squeezely integreren hun operationele bedrijfsvoering en gaan verder als één organisatie onder de naam Spotler NL. Alle drie de bedrijven zijn al geruime tijd onderdeel van de Spotler Grou...

marketing06.03.2024

​OBI4wan, Spotler en Squeezely samen verder als één organisatie

Zo’n 1.000 Xpeng-eigenaren gaan een bètatest doen

Apple en Android brengen bètaversies uit van nieuwe OS-versies, zodat developers alvast aan de slag kunnen hun apps te testen in een nieuw OS, en gebruikers er ook bugs en andere niet helemaal goed werkende functies uit...

Automotive06.03.2024

Zo’n 1.000 Xpeng-eigenaren gaan een bètatest doen

Zou jij gaan rondrijden in een auto met test software?
Een goed kassasysteem: de must voor iedere winkel eigenaar

Als winkel eigenaar ben je ongetwijfeld bekend met het belang van een efficiënt kassasysteem. In dit blog gaan we dieper in op waarom een goed kassasysteem essentieel is voor iedere winkel, en we belichten de voordelen...

dc business22.02.2024

Een goed kassasysteem: de must voor iedere winkel eigenaar

​4 tips om als ZZP’er professionele facturen te maken

Misschien doe je al een tijdje een job naast je werk, maar begin je daar inmiddels zoveel mee te verdienen dat het tijd is voor een inschrijving bij de KvK. En dat het tijd is voor een herkenbare huisstijl, die je dan we...

dc business14.02.2024

​4 tips om als ZZP’er professionele facturen te maken

Tijdmachine: LimeWire had niks met citrusvruchten te maken

Vroeger downloadden heel veel mensen illegaal hun muziek. We hadden het laatst al over Winamp dat je gebruikte om geripte of gedownloade muziek te beluisteren of te branden op je pc, maar hoe kwam je aan die muziek? Lime...

Online12.02.2024

Tijdmachine: LimeWire had niks met citrusvruchten te maken

​Ransomware: wel of niet betalen als je bestanden gegijzeld zijn?

Vandaag werd bekend dat we in één jaar tijd in de wereld 1,1 miljard dollar hebben betaald aan ransomware. Losgeld, om de toegang terug te krijgen tot documenten, klantgegevens en meer. Waar er bij fysieke gijzelingen...

Cybercrime08.02.2024

​Ransomware: wel of niet betalen als je bestanden gegijzeld zijn?