Online29.11.2005

Jongeren combineren sparen en rood staan


1133270711meerminder.jpg
1133270711meerminder.jpg

Uit recente cijfers van het Nibud blijkt dat bijna 40% van de werkende jongeren onder 25 jaar een schuld heeft van gemiddeld 900 euro. Deze cijfers worden bevestigd door de resultaten van de Meer voor Minder-test.

Uit deze test blijkt namelijk dat maar liefst 48% van de jongeren onder de 25 rood staat. Opmerkelijk is wel dat een aanzienlijk percentage, namelijk 64 procent tevens een spaarrekening heeft. Veel jongeren laten op deze manier geld liggen.

Rood staan kost uiteraard geld en men kan veel onnodige kosten besparen door het negatieve saldo aan te vullen met geld dat afkomstig is van de spaarrekening.

In vergelijking met ouderen komt uit de resultaten van de Meer voor Minder-test een opvallende overeenkomst tussen ouderen en jongeren naar voren . Ouderen en jongeren geven per saldo evenveel geld uit aan kleding en schoenen, namelijk 87 euro per maand en ook aan persoonlijke verzorging als make-up wordt gemiddeld door beide groepen maandelijks 27,50 euro gespendeerd.

Veel geld besteden jongeren aan CD’s en DVD’s. De opkomst van de DVD heeft echter niet het percentage van de besteding aan boeken teruggedrongen, zo blijkt uit de test. Per maand worden evenveel boeken als DVD’s aangeschaft door jongeren. Verder gaan jongeren gemiddeld 1 x per maand naar theater of bioscoop.