Online30.08.2005

Tijdschrift en internet vullen elkaar aan


1125229040internet.jpg
1125229040internet.jpg

Marketing online: Tijdschrift en internet vullen elkaar goed aan, maar adverteerders gebruiken de mogelijkheden nog te weinig. Sla er maar eens een willekeurig tijdschrift op na: in de meeste advertenties staat ergens onderin in kleine letters het adres van de website van de adverteerder. Blijkbaar beseffen adverteerders dat het verstandig is om een koppeling aan te brengen tussen print en internet. Toch maken ze geen optimaal gebruik van de mogelijkheden om die twee met elkaar te verbinden.

Vaak heeft de vermelding van het internetadres iets plichtmatigs: het hoort erbij, net als het logo van het bedrijf, maar daar is alles mee gezegd. Veel beter zou zijn om in de advertentie de lezer aan te sporen om de site te bezoeken. Bijvoorbeeld door aan te geven dat er op de site nuttige tips te vinden zijn voor de klant, of door te wijzen op de mogelijkheid om als lezer van dit blad iets met korting te bestellen.

Met zulke prikkels zal de lezer van de advertentie eerder de moeite nemen om het tijdschrift weg te leggen en achter zijn pc plaats te nemen. Ook in andere opzichten kan internet gebruikt worden als aanvulling op de advertentie. Zo kan de advertentie aangeven dat de lezer voor een advies op maat, voor de meest actuele prijzen of voor adressen bij hem in de buurt, op de site moet zijn. Dan is er pas echt sprake van samenwerking tussen tijdschrift en internet. Nu is die synergie meestal ver te zoeken.