mobile27.04.2010

De OPTA wil lagere beltarieven


de-opta-wil-lagere-beltarieven.jpg
de-opta-wil-lagere-beltarieven.jpg

De OPTA heeft gisteren haar voornemen bekend gemaakt om de tarieven voor het afwikkelen van vaste en mobiele telefoongesprekken de komende 3 jaar stapsgewijs te gaan verlagen. Deze zogeheten ‘afgiftetarieven’ brengen telefoonaanbieders elkaar in rekening voor het afwikkelen van gesprekken op hun eigen netwerk.

Het mobiele afgiftetarief daalt van het huidige 7 cent naar 1,2 cent per minuut in 2012. Het vaste afgiftetarief daalt van het huidige 0,69 cent naar 0,45 cent per minuut in 2012. Door de mobiele en vaste afgiftetarieven meer naar elkaar te brengen, komt de concurrentie tussen vaste en mobiele aanbieders meer in evenwicht. OPTA verwacht dat deze tariefsverlaging via concurrentie in de vorm van lagere gesprekstarieven wordt doorgegeven aan de consument. Er is berekend dat dit Nederlandse bellers ten minste 130 miljoen euro per jaar oplevert.

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de klant die belt, het afgiftetarief. De beller kan niet kiezen door wiens netwerk zijn telefoontje wordt afgewikkeld. Zonder regulering zouden deze tarieven daardoor veel te hoog zijn.

De afgelopen jaren al zijn deze tarieven stapsgewijs naar beneden gebracht. De nieuwe afgiftetarieven zijn een specifieke kostenmethodiek vastgesteld. Na Ofcom (Verenigd Koninkrijk) en BIPT (België) is OPTA de derde toezichthouder in Europa die rekening heeft gehouden met de aanbeveling van de Europese Commissie voor deze kostenmethodiek. De tarieven worden als volgt verlaagd:

Mobiele afgiftetarieven. Huidig: 7 cent.
1 september 2010: 5 cent.
1 september 2011: 3 cent.
1 september 2012: 1,2 cent.

Vaste afgiftetarieven. Huidig: 0,69 cent.
1 januari 2012: 0,59 cent.
1 september 2012: 0,45 cent.

[Image via Gizmodo]